27 సెప్టెంబర్ 2011

ఏ గగనమో కురుల జారి నీలిమైపోయే...

వలచినవాడు తన అందాన్ని పొగుడుతుంటే  ప్రియురాలు ఎంత పరవశపడతుందో - అంతే పరవశానికి లోనౌతాడు ఆ ప్రియుడు! ఆ ప్రియుడి కంటికి తనప్రియురాలు ఎప్పుడూ అందంగానే కనబడుతుంది. తన ప్రియురాలిని మించిన అందగత్తెలులేదు ప్రపంచంలో. ఇక్కడ అందం అన్నది ఆకృతి మాత్రమేకాదు - అంతర్లీనంగా వారిమధ్యనున్న ప్రేమకూడా. ఎంతపొగిడినా కొత్త కొత్త భావాలు పుడుతుంటాయ్ ప్రియుడికి; ఎంత పొగిడించుకున్నా తనివి తీరదు ప్రియురాలికి.

మన చరిత్రల్లో అందగత్తెలుగా చెప్పబడిన దమయంతి, శకుంతల, శుభద్ర, ద్రౌపది, సత్యవతి, ఇంకా ఎందర్నో ఊహించి చిత్రించిన చిత్రకారుడు రవివర్మ. ఆయన ఊహకుమించిన అందగత్తెలుండరంటారు. అయితే ఈ ప్రియుడేమో ఆ రవివర్మ ఊహలకన్నా ఎక్కువ నీ అందం అంటున్నాడు ఈ ప్రియుడు - ఆ ప్రియురాలెంత పులకించిపోవాలి?

ప్రియురాలి అందాలను వేటూరి మాటల్లో విందామా?
పల్లవి :
రవివర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో
రవి చూడని పాడని నవ్య నాదానివో


చరణం 1
ఏ రాగమో తీగ దాటి ఒంటిగా నిలిచే
ఏ యోగమో నన్ను దాటి జంటగా పిలిచే
ఏ మూగ భావాలో అనురాగ యోగాలై
నీ పాటలే పాడనీ


చరణం 2
ఏ గగనమో కురుల జారి నీలిమైపోయే
ఏ ఉదయమో నుదుట చేరి కుంకుమైపోయే
ఆ కావ్య కల్పనలే నీ దివ్య శిల్పాలై
కదలాడనీ పాడనీ
================================
ఇక్కడ వినండి
================================

చిత్రం : రావణుడే రాముడైతే
సంగీతం : GK వెంకటేష్
గళం : బాలు, జానకి

pallavi :
ravivarmakE andani okE oka aMdAnivO
ravi chUDani pADani navya nAdAnivO

charaNaM 1
E rAgamO teega dATi oMTigA nilichE
E yOgamO nannu dATi jaMTagA pilichE
E mEga bhAvAlO anurAga yOgAlai
nee pATalE pADanee

charaNaM 2
E gaganamO kurula jAri neelimaipOyE
E udayamO nuduTa chEri kuMkumaipOyE
A kAvya kalpanalE nee divya SilpAlai
kadalADanee pADanee

Movie : rAvaNuDE rAmuDaitE
Music : GK Venkatesh
Singers : Balu, Janaki