07 అక్టోబర్ 2011

ఈ మధుమాసంలో ఈ దరహాసంలో...


తెలుగుతనం నిండిన పాట. వేటూరి రాయగా చక్రవర్తి గారు స్వరపరచినది. బాలు, సుశీల గార్ల గళంలో అమృత వర్షమే! మనసు పులకొస్తుంది నాకు ఈ పాటలోని సాహిత్యం వుంటుంటే..

పల్లవి
అతడు :  
ఈ మధుమాసంలో ఈ దరహాసంలో
మదిలో కదిలి పలికే కోయిల
బ్రతుకే హాయిగా

ఆమె :
ఈ మధుమాసంలో ఈ దరహాసంలో
మదిలో కదిలి పలికే కోయిల
బ్రతుకే హాయిగా

చరణం 1
అతడు :
ఆకాశం అంచులు దాటే ఆవేశం నా గీతం
అందులోని ప్రతి అక్షరము అందమైన నక్షత్రం

ఆమె :
అ గీతం పలికిన నా జీవితమే సంగీతం
సంగమించు ప్రణయంలొ ఉదయరాగ సిందూరం
అతడు : ప్రేమే పెన్నిధిగా ఆమె : దైవం సన్నిధిగా 
సమశ్రుతిలో జతకలిసి
ఆమె :
ప్రియలయలొ అదమరచి
అనురాగాలు పలికించు వేళ

చరణం 2
ఆమె :
 అందమైన మన యిల్లు అవని మీద హరివిల్లు
ఋతువులెన్ని మారినా వసంతాలు వెదజల్లు
అతడు :
తెలవారిన సంజెలలొ తేనెనీటి వడగళ్ళు
జ్ఞాపకాల నీడలలొ కరుగుతున్న కన్నీళ్ళు
  ఆమె : ఒకటే ఊపిరిగా అతడు : కలలే చూపులుగా
మనసులలో మనసెరిగి
అతడు :
మమతలనే మధువొలికె
శుభయోగాలు తిలకించు వేళ


========================
ఇక్కడ వినండి
========================
 
ఇక్కడ వీక్షించండి


======================================================
చిత్రం / Movie : కొండవీటి సింహం /konDaveeTi simham
సాహిత్యం / Lyrics : వేటూరి / vETUri
గళం / Singers : బాలు, సుశీల / bAlu, suSeela
సంగీత్రం / Music : చక్రవర్తి / chakravati
======================================================
In RTS format -

pallavi
ataDu :
ee madhumAsaMlO ee darahAsaMlO
madilO kadili palikE kOyila
bratukE hAyigA

Ame :
ee madhumAsaMlO ee darahAsaMlO
madilO kadili palikE kOyila
bratukE hAyigA

charaNaM 1
ataDu :
AkASaM aMchulu dATE AvESaM nA geetaM
aMdulOni prati aksharamu aMdamaina nakshatraM
Ame :
A geetaM palikina nA jeevitamE saMgeetaM
saMgamiMchu praNayaMlo udayarAga siMdUraM

ataDu : prEmE pennidhigA
Ame : daivaM sannidhigA

ataDu : samaSrutilO jatakalisi

Ame :
priyalayalo adamarachi

anurAgAlu palikiMchu vELa


charaNaM 2
Ame :
aMdamaina mana yillu avani meeda harivillu
Rtuvulenni mArinA vasaMtAlu vedajallu

ataDu :
telavArina saMjelalo tEneneeTi vaDagaLLu
j~nApakAla neeDalalo karugutunna kanneeLLu

Ame : okaTE UpirigA
ataDu : kalalE chUpulugA

Ame :
manasulalO manaserigi

ataDu :
mamatalanE madhuvolike
SubhayOgAlu tilakiMchu vELa

=============================================