17 అక్టోబర్ 2010

కొండంతబరువు, గుండె చెరువు ఓ నత్తగుల్ల బతుకు ఇది...

వేటూరి చివరిగా పాటలు రాసిన చిత్రం మణిరత్నం దర్శకత్వంలో వచ్చిన విలన్(రావణన్).

పాటల విషయానికొస్తే, వీళ్ళు హరివిల్లుల? అమ్మాయిలా? అని జనం నివ్వెరబోయే స్టెల్లా మేరీస్ కళాశాల అమ్మాయిలు అడుగడుగునా కనబడే 'కథీడ్రల్ రోడ్డు'లో కారులో వెళుతూ రాసినా, కేర్ హాస్పిటల్ లో మరణశయ్యపై పడుకుని యమపాశాన్ని చూస్తూ రాసినా ఆయన పాటలోని ఊపు ఏ మాత్రమూ తగ్గదు. డబ్బింగ్ చిత్రానికి పాటలు రాసేటప్పుడు ఎదురయ్యే రొటీన్ కష్టాలు ఈ పాటకూ తప్పలేదు. కొన్ని తమిళ భావాలూ/పదాలూ అలానే తీసుకుని తనదైన శైలీలో వేటురి గారు రాసిన పాట ఇది. రహ్మాన్ ఖాతాలో చోటుచేసుకున్న మరో మంచి మెలోడి ట్యూన్. తమిళానికి వైరముత్తు, హిందీకి గుల్జార్ లు రాశారు. హింది వర్షన్ లో సాహిత్యం ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు. అయితే తమిళ వర్షన్ కి ఏమాత్రమూ తగ్గకుండ ఒక parallel lyric రాశారు వేటూరి గారు.

చిత్రం : విలన్ ౨౦౧౦
గాయకులు : అనురాధా శ్రీరాం, నరేష్ అయ్యర్
సంగీతం : ఏ ఆర్ రహ్మాన్
రచన : వేటూరి

పల్లవి
కానల చిలక కానల చిలక ఏ కాన చిలక ఇది
చినుకౌతుందో? పిడుగౌతుందో? మాయమైపోతుందో!
కులుకుమని మెరుపొస్తే - వస్తే
ఉలికిపడి నేనుంటే - ఉంటే

ఎందుకో చెప్పగరాని తప్పుడు వాంఛ కలిగినదే
అది పెట్టిన ఎర్రనిబొట్టది, నా గుండెకు గుచ్చుకుపోయెనే...
కొస చూపుకు ఎముకలు పొడిపొడి ఆయెనే

ఏవరో ఎవరో ఈ చిలకెవరో ఎక్కడి చిలక ఇది
చినుకౌతుందో పిడుగౌతుందో మాయమైపోతుందో

కాలికి సిరులు గాలికి కురులు కన్నలోకమే సై సై
తుమ్మెదలంటని కమ్మని మోమును కన్న వనాలే హాయ్ హాయ్

చరణం 1

పరువాలపాపిటిలో తిరిగాను ఒంటరిగా
అధరాల కనుమలలో పడికొట్టుకుంటున్నా
ఎటూపోని మనసు గురిసడలి విరహముతో పొగలినది

కొండంతబరువు, గుండె చెరువు, ఓ నత్తగుల్ల బతుకు ఇది
ఎర్రని మడమ ముక్కు సొగసు పిచ్చివాణ్ణిచేసి నవ్వుతున్నవి

చరణం 2
నాగేటి సాలులలో సాగేటి నీరనుకో
నీగీటుదాటని నా మనసంత నీదనుకో

పొరుగింటి సొగసు చూసి మనసు కాస్త గట్టు దాటి పోయినది
ఓలమ్మొ ఇది తప్పో, లేక ఒప్పో - లోన కత్తిపోరు సాగుతున్నది
నన్ను నిలబెట్టి  విడగొట్టి చెడ్డ విధి వెర్రిగా నవ్వింది======================================
తమిళ పాట - తెలుగు అనువాదము - తెలుగు పాట:
======================================
కాట్టుచ్ చిఱుక్కి కాట్టుచ్ చిఱుక్కి యార్ కాట్టుచ్ చిఱుక్కి ఇవ?

మళై కొడుప్పాళో? ఇడి ఇడిప్పాళో? మాయమాయ్ పోవాళో?
ఆడవి పోరి అడవిపోరి ఎవరి అడవి పోరి ఇది?
వర్షం ఇస్తుందో? ఉరుములా ఉరుముతుందో? లేక మాయమై పోతుందా?
 

కానల చిలక కానల చిలక ఏ కాన చిలక ఇది (విన సొంపుగా ఉన్నది తెలుగు వర్షన్ పల్లవే)
చినుకౌతుందో పిడుగౌతుందో మాయమైపోతుందో


ఈక్కి మిన్నల్ అడిక్కుదడి  యాత్తే
ఈరక్కొల తుడిక్కుదడి  యాత్తే
పుల్ల మెరుపు మెరిసెనే - అమ్మో
కాలేయం అల్లాడెనులే - అమ్మో

కులుకుమని మెరుపొస్తే - వస్తే (భావం అదే; పదప్రయోగం వేరే)
ఉలికిపడి నేనుంటే - ఉంటే (భావం అదే; పదప్రయోగం వేరే)

నచ్చుమనం మచ్చినియోడు మచ్చినియోడు మరుగుదడి
అవ నెత్తియిల్ వచ్చ పొట్టుల  ఎన్ నెంజాంకుళియే ఒట్టుదే
అవ పార్వైయిల్ ఎలుంబుగ పల్పొడి ఆచ్చే
విషపూరిత మనసు మరదలుతోటి మరదలితోటి సోలుతున్నదిలే
దాని నుదుట పెట్టిన బొట్టులో నా గుండెకాయే అంటుకున్నదిలే
దాని చూపులో ఎముకలు దంతపొడి అయ్యనే (ఇక్కడ వైరముత్తు భావమే గొప్పగా ఉన్నది)
 

ఎందుకో చెప్పగరాని తప్పుడు వాంఛ కలిగినదే (కొత్త భావము)
అది పెట్టిన ఎర్రనిబొట్టది, నా గుండెకు గుచ్చుకుపోయెనే  (భావం అదే; పదప్రయోగం వేరే)
కొస చూపుకు ఎముకలు పొడిపొడి ఆయెనే 

యారో ఎవళో యారో ఎవళో యార్ కాట్టుచ్ చిఱుక్కి ఇవ?
మళై కొడుప్పాళో? ఇడి ఇడిప్పాళో? మాయమాయ్ పోవాళో?
ఎవరో ఎవతో ఎవరో ఎవతో  ఎవరి అడవి పోరి ఇది?
వర్షం ఇస్తుందో? ఉరుములా ఉరుముతుందో? లేక మాయమై పోతుందా?
ఏవరో ఎవరో ఈ చిలకెవరో ఎక్కడి చిలక ఇది
చినుకౌతుందో పిడుగౌతుందో మాయమైపోతుందో

తండై అణింజవ కొండై సరింజదుం అండసరాసరం పోచ్చు
వండు తొడాముగం కండు వనాందరం వాంగుదే పెరుమూచ్చు
అందెలు తొడిగినమగువ కొప్పు జారగ అండబ్రహ్మాండము కూలెను
తుమ్మెదతాకని (పువ్వుపోలిన) ముఖము చూసి వనాంతరం నిట్టూర్చెను
 

కాలికి సిరులు గాలికి కురులు కన్నలోకమే సై సై (మిత్రులెవరైనా ఈ లైన్ కి అర్థము చెప్తే బాగుండు)
తుమ్మెదలంటని కమ్మని మోమును కన్న వనాలే హాయ్ హాయ్ (భావం అదే; పదప్రయోగం వేరే)

చరణం 1
ఉచ్చందల వగిడు వళి ఒత్త మనం అలైయుదడి

ఒదట్టువరి పళ్ళత్తుల ఉసిరు విళుందు తవిక్కుదడి
పాళాప్పోన మనసు పసియెడుత్తు కొణ్డ పత్తియత్త ముఱిక్కుదడి
నుదుటి పాపిటదారిలో ఏకాకిలా (నా) మనసు తిరుగుతున్నది
అదరమదతలోని(lip-wrinkle) పల్లములో (నా) ప్రాణం పడి అలమటిస్తున్నది
పాశిన మనసు ఆకలిగొని పూనిన పథ్యాన్ని మరిచెనులే
 

పరువాలపాపిటిలో తిరిగాను ఒంటరిగా (భావం అదే; పదప్రయోగం వేరే)
అధరాల కనుమలలో పడికొట్టుకుంటున్నా (భావం అదే; పదప్రయోగం వేరే)
ఎటూపోని మనసు గురిసడలి విరహముతో పొగలినది (కొత్త భావము)


పాఱాంగల్ల సుమందు వళి మఱందు  ఒరు నత్తక్కుట్టి నగరుదడి
కెణ్డక్కాలు సెవప్పుం మూక్కు వనప్పుం  ఎన్నక్ కిఱుక్కును సిరిక్కుదడి
బండరాయిని మోస్తూ దారితప్పి ఒక నత్తపిల్ల పాకుతున్నది
(నీ)పిక్కల ఎఱుపూ ముక్కు సొగసూ నన్ను పిచ్చోడని నువ్వుతున్నాయి
 

కొండంతబరువు, గుండె చెరువు ఓ నత్తగుల్ల బతుకు ఇది (వినుచుండగా తెలుగు భావమో ఇంపుగా/గొప్పగా ఉన్నది)
ఎర్రని మడమ ముక్కు సొగసు పిచ్చివాణ్ణిచేసి నవ్వుతున్నవి (వినుచుండగా తెలుగు భావమో ఇంపుగా/గొప్పగా ఉన్నది)

చరణం 2

ఏర్ కిళిచ్చ తడత్తు వళి నీర్ కిళిచ్చు పోవదు పోల్ (Typical వైరముత్తు భావం)
నీ కిళిచ్చ కోట్టు వళి నీళుదడి ఎంపొళప్పు
నాగలి గీసిన సాలులో నీరు దూసుకెళ్ళినట్టు
నువ్వు గీసిన గీటులో సాగెను నాబ్రతుకు
 

నాగేటి సాలులలో సాగేటి నీరనుకో
నీగీటుదాటని నా మనసంత నీదనుకో


ఊరాన్ కాట్టు కనియే ఒన్న నెనచ్చు నెంజు సప్పుక్కొట్టిత్ తుడిక్కుదడి
యాత్తే ఇదు సరియా ఇల్ల తవఱా నెంజిల్ కత్తిచ్ సణ్డై నడక్కుదడి
ఒన్న మున్న నిఱుత్తి ఎన్న నడత్తి కెట్ట విది వందు సిరిక్కుదడి(ఈ లైన్ లు తమిళంలో బావున్నాయి)
పరాయివారి అడవిఫలమా నిన్ను తలచి మది లొట్టెలేసి తపించెనే
అమ్మో ఇది ధర్మమో అధర్మమో తెలియక మదిలో కత్తి యుద్ధము జరిగుతున్నది

నిన్ను ముందునిలిపించి నన్ను (నీవైపు) నడిపించి కుళ్ళిన విధి నవ్వుతున్నది
 

పొరుగింటి సొగసు చూసి మనసు కాస్త గట్టు దాటి పోయినది  (భావమూ; ప్రయోగమూ వేరే)
ఓలమ్మొ ఇది తప్పో, లేక ఒప్పో - లోన కత్తిపోరు సాగుతున్నది
నన్ను నిలబెట్టి  విడగొట్టి చెడ్డ విధి వెర్రిగా నవ్వింది


తమిళ చిత్రం : రావణన్
తమిళ గాయకులు : అనురాధా శ్రీరాం, శంకర్ మహాదేవన్
సంగీతం : ఏ ఆర్ రహ్మాన్
తమిళ రచన : వైరముత్తు
--------------------------------------
RTS format lO telugu lyrics
--------------------------------------
citraM : vilan / villain
gaayakulu : anuraadhaa SrIraaM, narEsh ayyar
saMgItaM : A R rahmaan
racana : vETUri

pallavi
kaanala cilaka kaanala cilaka E kaana cilaka idi
cinukautuMdO piDugautuMdO maayamaipOtuMdO
kulukumani merupostE - vastE
ulikipaDi nEnuMTE - uMTE

eMdukO ceppagaraani tappuDu vaaMCha kaliginadE
adi peTTina erraniboTTadi, naa guMDeku guccukupOyenE...
kosa cUpuku emukalu poDipoDi aayenE

EvarO evarO I cilakevarO ekkaDi cilaka idi
cinukautuMdO piDugautuMdO maayamaipOtuMdO

kaaliki sirulu gaaliki kurulu kannalOkamE sai sai
tummedalaMTani kammani mOmunu kanna vanaalE haay haay

caraNaM 1
paruvaalapaapiTilO tirigaanu oMTarigaa
adharaala kanumalalO paDikoTTukuMTunnaa
eTUpOni manasu gurisaDali virahamutO pogalinadi

koMDaMtabaruvu guMDe ceruvu O nattagulla batuku idi
errani maDama mukku sogasu piccivaaNNicEsi navvutunnavi

caraNaM 2
naagETi saalulalO saagETi nIranukO
nIgITudaaTani naa manasaMta nIdanukO

porugiMTi sogasu cUsi manasu kaasta gaTTu daaTi pOyinadi
Olammo idi tappO, lEka oppO - lOna kattipOru saagutunnadi
nannu nilabeTTi  viDagoTTi ceDDa vidhi verrigaa navviMdi

9 కామెంట్‌లు:

 1. baachy,i really proud of ur work on sri vsrmy bcz u r trying to gve a permanent life to his works nd also him.pl.dnt stop it nd continue it till to ur end of ur life.iam blessing u in this regard wholeheartedly.wsh u al the bst..

  రిప్లయితొలగించండి
 2. Super elucidation!! Thanks, Bhaskar, really!!

  meeru aDigina paadaaniki artham, naaku telisinantalO:

  kaaliki sirulu = andelu
  gaaliki kurulu = venTrukalu
  ...choosina lOkamE sayyanindi ("sai" - Saibaba-lO sai kaadu, idi RTS "sai" - annadi oppudalaki, prOtsaahaaniki, utsaahaaniki vaaDataaru kanuka... aame kaaLLaki nappina aa andelanu, mohaana kadilE mungurulannu lOkam choosi mecchukunnadani anukOvacchu.)

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఈ విజయదశమికి ఆ జగజ్జనని మీకు సకల శుభాలు అందించాలని కోరుకుంటూ............

  - SRRao

  శిరాకదంబం

  రిప్లయితొలగించండి
 4. chaalaa chaalaa baagundi...excellent.nEnu ARR pATalanu overlook chEstunnAnu ee madhya So saahityam kUDA nAku kottE..ippuDE chadavaTam..
  ee rOju am thrilled after looking at one expression

  --ఉచ్చందల వగిడు వళి ఒత్త మనం అలైయుదడి
  --నుదుటి పాపిటదారిలో ఏకాకిలా (నా) మనసు తిరుగుతున్నది
  --పరువాలపాపిటిలో తిరిగాను ఒంటరిగా (భావం అదే; పదప్రయోగం వేరే)

  ilAnTi expression okaTi idi varaku nEnu vrASAnu..Heroine vidhi vaSAttU hero kOsam vetukutU pOtundi kanipinchina prati daarilO piccigA vetukutundi...daanni
  ముసురుకున్న చీకటి చెరప..కన్నీటి దివ్వె వెలిగించుకుని
  అరచేతి గీతల దారులలో కనుపాప నేడు అడుగేసెనులే.. ani vrASAnu

  thanks a lot for ur excellent articles ..which me or none of my other frnds can write..

  రిప్లయితొలగించండి
 5. chaalaa chaalaa baagundi...excellent.nEnu ARR pATalanu overlook chEstunnAnu ee madhya So saahityam kUDA nAku kottE..ippuDE chadavaTam..
  ee rOju am thrilled after looking at one expression

  --ఉచ్చందల వగిడు వళి ఒత్త మనం అలైయుదడి
  --నుదుటి పాపిటదారిలో ఏకాకిలా (నా) మనసు తిరుగుతున్నది
  --పరువాలపాపిటిలో తిరిగాను ఒంటరిగా (భావం అదే; పదప్రయోగం వేరే)

  ilAnTi expression okaTi idi varaku nEnu vrASAnu..Heroine vidhi vaSAttU hero kOsam vetukutU pOtundi kanipinchina prati daarilO piccigA vetukutundi...daanni
  ముసురుకున్న చీకటి చెరప..కన్నీటి దివ్వె వెలిగించుకుని
  అరచేతి గీతల దారులలో కనుపాప నేడు అడుగేసెనులే.. ani vrASAnu

  thanks a lot for ur excellent articles ..which me or none of my other frnds can write..

  రిప్లయితొలగించండి
 6. Thanks for the comparison between Tamil and Telugu lyrics. I was thinking it is word to word translation in Telugu. Glad, I was wrong.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ila prati padam tamilam nunchi Telugu ki anuvadinchi na lanti tamilam raani vallaki gnananni penchataniki, vaduka bhasha lo unna Telugu ni sahitya rupam lo asvadinchatam nerchukotaniki chala sahaya padutondi me prayatnam daniki krutagnatalu.. romance language French prabhavam medieval English literature meeda enta prabhavam chupindo alanti prabhavam samskrutam Telugu meeda chupedutondi ani nakanpistundi, manaku samskrutam chala goppa samskrutam lo varnanalu chala impuga anipistayi. dani mundu Telugu motu ga kanapadutundemo manaki. me lanti valla prayatnnam valla mana bhasha loni andanni asvadinche Telugu vari sankhya kachitanga perugutundani na nammakam !:)

  రిప్లయితొలగించండి